Jak się zarejestrować ?

Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym następujących informacji: imienia i nazwiska, adresu email oraz hasła.
Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.
W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie.
Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta adresu email oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.